Ana sayfa Tmgd - Adr TMGD Referanslı Online Test – 4

TMGD Referanslı Online Test – 4

20
0

TMGD Referanslı Online Test – 4

TMGD Referanslı Online Test ile 20 soruluk bir deneme sınavı. Sınavda başarınızı test edin. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan sınav için hazırlık.

TMGD Referanslı Online Test  için hazırlanan adaylara/öğrencilere denemeleri amacıyla yapılmış olan bu test içeriğinde 20 soruluk bir sınav testi bulunmaktadır. Testlerin altında referansları bulunmaktadır.Referansları ile 

KAPSAMI

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden,

güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları

(TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak;

TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6.maddenin üçüncü fıkrası kapsamında

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile;

bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,”

“c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD’ler ile danışmanlık hizmeti alınacak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’leri,”

“d) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin;

Deniz yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

e) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demir yolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri,”

“a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.”

Bu Testimizde Radyoaktif maddeler, Ambalajlama, Tehlikeli madde taşımacılığı, Taşıma standartları, UN Numaraları gibi istenilen bilgiler ve kapsamdaki konular hakkında sorular hazırlandı.

Hatalı yada Yanlış bilgilerde admin@verilabakademi.com adresine mail atabilir yada buradan yorum yaparak hataları bildirebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here