Ana sayfa Kpss Tarih Testleri Fransız İhtilali

Fransız İhtilali

34
0

Fransız İhtilali Dünyayı Farklı bir yönetim sistemine iten olay. Dünya için bir domino etkisi yarattığı kesindir. Neden mi Fransız ihtilali sonrası yönetime baş kaldırışlar olmuş hatta bu eski osmanlıya kadar yansımış bir olaydır.

Peki Nedir Fransız İhtilali Biraz Anlatalım Sonra Diğer Konularına Değineceğiz.

Bu İhtilal Fransada’ki Yaşanan bir ayaklanmayı temsil eder. Mutlak Monarşi Yıkılır ve yerine Cumhuriyet gelir(Halkın Seçimlerle Yönetici Atayabileceği Bir Yönetim Şekli)

O yıllarda Sosyal Bir Akım Olarak başladı. Yani Öncelerinde Protestolar, Ayaklanmalar, Gruplaşmalar Neticesinde Koskoca Fransa Krallığının Dayanamayacağı Bir Hal Almış.Hal Böyle Olacak ki Bu Ayaklanma Avrupa ve Batı Dünyasında Bir O kadar benimsenmiştir. Ve Tarihin Dönüm Noktası Haline gelmiştir.

Fransız Halkı Bilinçlenmiş ve kral’ın emirlerine karşı çıkmaya başlamış ve halkın yönetimde söz sahibi olmak istemesi olayları dahada alevlendirmiş.

Kitap okuma alışkanlığı kazanan ülke, çocuklarını üniversiteye göndererek onlara güzel bir gelecek kurmak için çalışmalara başlamış ve bununla birlikte Fransız toplumu büyük bir kültürel atılım gerçekleştirmiştir. Bilinçlenen toplumla birlikte halk, bağımsız yayın organlarından beslenerek giderek daha da eleştirel olmuş ve toplumun talepleri giderek olgunlaşmıştır.

 

Halkı Fransa İhtilalinin Başlama Nedeni.

Kral Fransa halkının daha da bilinçlenmesine karşın sessiz kalarak vergi yüklerini arttırma yöntemi halkı daha fazla İhtilale sürüklemiş.

Fransız toplumundaki aydınlanma ve düşünsel ilerleme, mutlak hakimiyet altında olan toplumun köksel değişiklikler yaparak yönetimde söz sahibi olabileceği fikrini doğurmuştur. Aydınlanma düşünceleri ile birlikte Descartes, aklın ve özgür düşüncenin varlığına atıfta bulunmuş, Montesquieu ise halkın yönetimde vekiller aracılığıyla temsil edilmesi gerektiğini düşünmüştür. Aynı zamanda güçler ayrılığı fikrinin benimsendiği bir yönetime geçilmesi fikrini topluma aşılamaya çalışmıştır. J.J Rousseau bütün insanların eşit olduğuna ve halkın söz sahibi olduğu bir yönetim biçiminin hayata geçirilmesi gerektiğini savunmuştur. Fransız düşünürler öncelikle İngiliz İnsan Hakları Bildirgesindeki düşüncenin fikir babası olan “John Locke” in fikirlerini benimsemiş ve ardından Burjuvalar, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde yer alan demokratik haklar ve liberal ekonomi fikirlerini içselleştirerek Fransa’da mutlak hakimiyet kuran Kral’a baş kaldırmışlardır. 
Devrimden önceki yıllarda Fransa ekonomisin durumu pek parlak sayılmazdı. Aslında pek çok çağdaş devlete göre ekonomisi ilerde olan Fransa özellikle köylünün mahsul alamaması ve savaş giderlerinden dolayı gerileme dönemine girmiştir.

Öncelikle kıtlık nedeniyle köylü kesimin kentlere göç etmesiyle büyük toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Büyük şehirler yoğun nüfusu barındıramaz hale gelmiştir. Halk, içine düşmüş oldukları bu ekonomik olumsuzluklara rağmen düzenli olarak vergilerini ödemiştir.

Diğer taraftan saray harcamalarının artması ve savaşların uzamasıyla birlikte harcamalar karşılanamamıştır. Krallık bu harcamaları toplumun genelinde yapılacak torak üzerinden alınacak bir vergi artışıyla düzeltmeye çalışmış; fakat tabiri caizse kendi topuğuna sıkmıştır. İflasın eşiğine gelen Fransa kaybettiği Kuzey Amerika sömürge kolonilerindeki isyanı da mali yönden desteklediği için merkezi yönetim tükenme noktasına gelmiştir. 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here